Σωζούπολη: Ξύλινο αρχοντόσπιτο, χαρακτηριστικό δείγμα της μαυροθαλασσίτικης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
[Φωτογραφικό υλικό]