«ΚΑΦΕ ΑΝΤΙΓΟΝΗ» γραμμένο στα βουλγαρικά (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_030.jpg
Τίτλος
«ΚΑΦΕ ΑΝΤΙΓΟΝΗ» γραμμένο στα βουλγαρικά (το 1993)
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ. 30. Και εδώ, όπως σε τόσα άλλα σημεία της ιστορικής χερσονήσου, ο ιδιοκτήτης που μετέτρεψε το πατρογονικό του σε καφέ-εστιατορίου επισημαίνει την ταυτότητα της εθνοτικής καταγωγής του.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.