«ΚΑΦΕ ΑΝΤΙΓΟΝΗ» γραμμένο στα βουλγαρικά (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]