Περπατώντας στον παραδοσιακό οικισμό στη χερσόνησο της Σωζούπολης τον Ιούνιο του 1993 (παντού και τα ψυγεία με τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_080.jpg
Τίτλος
Περπατώντας στον παραδοσιακό οικισμό στη χερσόνησο της Σωζούπολης τον Ιούνιο του 1993 (παντού και τα ψυγεία με τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ)
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ 80.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.