Περπατώντας στον παραδοσιακό οικισμό στη χερσόνησο της Σωζούπολης τον Ιούνιο του 1993 (παντού και τα ψυγεία με τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ)
[Φωτογραφικό υλικό]