Χάλκινο μετάλλιο της Φιλιππουπόλεως των ρωμαϊκών-αυτοκρατορικών χρόνων: «ΜΗΤΡΟΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΟΛΕΩΣ»
[Εικονογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_RMedall.jpg
Τίτλος
Χάλκινο μετάλλιο της Φιλιππουπόλεως των ρωμαϊκών-αυτοκρατορικών χρόνων: «ΜΗΤΡΟΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΟΛΕΩΣ»
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Είδος
Φωτογραφία αρχαίου μεταλλίου
Λέξεις - Κλειδιά
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.