Χάλκινο μετάλλιο της Φιλιππουπόλεως των ρωμαϊκών χρόνων: «ΜΗΤΡΟΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΟΛΕΩΣ»
[Εικονογραφικό υλικό]