Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: γενικό του κεντρικού κλίτους της τρίκλιτης βασιλικής του 6ου αιώνα
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_EK01byze_004.jpg
Τίτλος
Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: γενικό του κεντρικού κλίτους της τρίκλιτης βασιλικής του 6ου αιώνα
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Παλαιά Μητρόπολη («Αγία Σοφία») φωτ 04. Το κεντρικό κλίτος έχει 9,30 μ. πλάτος. Στο βάθος: το Ιερό πριν από την ανακαίνιση του μνημείου.
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.