Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: γενικό του κεντρικού κλίτους της τρίκλιτης βασιλικής του 6ου αιώνα
[Φωτογραφικό υλικό]