Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: στο νότιο κλίτος της τρίκλιτης βασιλικής (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_EK01byze_017.jpg
Τίτλος
Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: στο νότιο κλίτος της τρίκλιτης βασιλικής (το 1993)
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Παλαιά Μητρόπολη («Αγία Σοφία») φωτ 17.
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Εικοστός αιώνας.
Ιερό σε εκκλησία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.