Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: στο νότιο κλίτος της τρίκλιτης βασιλικής (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]