Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: Μαρμάρινα αρχιτεκτονικά στοιχεία
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_EK01byze_027.jpg
Τίτλος
Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: Μαρμάρινα αρχιτεκτονικά στοιχεία
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Παλαιά Μητρόπολη («Αγία Σοφία») φωτ 27.
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.