Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: Μαρμάρινα αρχιτεκτονικά στοιχεία
[Φωτογραφικό υλικό]