Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: μικρή πλαϊνή είσοδος στο βόρειο κλίτος της βασιλικής (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_EK01byze_030.jpg
Τίτλος
Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: μικρή πλαϊνή είσοδος στο βόρειο κλίτος της βασιλικής (το 1993)
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Παλαιά Μητρόπολη («Αγία Σοφία») φωτ 30. Πίσω: διακρίνονται τα παράθυρα ξύλινου σπιτιού στα βόρεια του μνημείου
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Εικοστός αιώνας.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.