Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: μικρή πλαϊνή είσοδος στο βόρειο κλίτος της βασιλικής (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]