Η Νέα Μητρόπολη της Μεσημβρίας: ανατολική και βόρεια εξωτερική πλευρά
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_05byzm-ot_003.jpg
Τίτλος
Η Νέα Μητρόπολη της Μεσημβρίας: ανατολική και βόρεια εξωτερική πλευρά
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Νέα Μητρόπολη / Άγιος Στέφανος φωτ 03. Λήψη από τον δρόμο
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Ορθόδοξες εκκλησίες.