Η Νέα Μητρόπολη της Μεσημβρίας: ανατολική και βόρεια εξωτερική πλευρά
[Φωτογραφικό υλικό]