Άγ. Ιωάννης Αλειτούργητος στη Μεσημβρία: Η Μαύρη Θάλασσα από το καμαρωτό παράθυρο του Ιερού
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_08byzl_014.jpg
Τίτλος
Άγ. Ιωάννης Αλειτούργητος στη Μεσημβρία: Η Μαύρη Θάλασσα από το καμαρωτό παράθυρο του Ιερού
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, βυζαντινός ναός Αγ. Ιωάννη Αλειτούργητου φωτ 14.
Χρόνος λήψης
19/10/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Βυζαντινά μνημεία.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.