Άγ. Ιωάννης Αλειτούργητος στη Μεσημβρία: Η Μαύρη Θάλασσα από το καμαρωτό παράθυρο του Ιερού
[Φωτογραφικό υλικό]