Τα υπό ανακαίνιση «Ζαρίφεια» το 1993, όπως φαίνονται από τη λεωφόρο Τσάρου Μπόρις Γ΄
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_SZA_005.jpg
Τίτλος
Τα υπό ανακαίνιση «Ζαρίφεια» το 1993, όπως φαίνονται από τη λεωφόρο Τσάρου Μπόρις Γ΄
Περιγραφή
Ζαρίφειος Σχολή Φιλιππουπόλεως φωτ 05.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Σχολείο.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.