Το επιβλητικό Μαράσλειον Φιλιππουπόλεως, που ίδρυσε το 1899 ο Γρηγόριος Γρ. Μαρασλής στη γενέτειρα του πατέρα του
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_SMA_002.jpg
Τίτλος
Το επιβλητικό Μαράσλειον Φιλιππουπόλεως, που ίδρυσε το 1899 ο Γρηγόριος Γρ. Μαρασλής στη γενέτειρα του πατέρα του
Περιγραφή
Φιλιππούπολη / Πλόβντιβ, η παλαιά Μαράσλειος Σχολή φωτ 02. Όπως και τα άλλα Μαράσλεια, τα εκπαιδευτήρια που ίδρυσε ο μέγας ευεργέτης Γρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής (1831-1907) στην Κ/Πολη, την Αθήνα κ.ά, έτσι κι αυτό της Φιλιππούπολης ακολουθεί το ίδιο αρχιτεκτονικό και αισθητικό ύφος. Είναι ένα στιβαρό κτίσμα με πολλά παράθυρα στους δύο πάνω ορόφους, όπου ήταν οι σχολικές τάξεις που έπρεπε να φωτίζονται καλά και με διπλούς αδιακόσμητους κίονες στα μπαλκόνια της πρόσοψης. Τα καμαρωτά παράθυρα του πρώτου ορόφου χωρίζονται μεταξύ τους με πεσσούς, ενώ του δεύτερου ορόφου με ημικίονες, ένα στοιχείο που προσδίδει τον ήρεμο και επιβλητικό χαρακτήρα αυτού του μεγάλου κτίσματος.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνισμός.
Ευεργέτες.
Σχολείο.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.