Το επιβλητικό Μαράσλειον Φιλιππουπόλεως, που ίδρυσε το 1899 ο Γρηγόριος Γρ. Μαρασλής στη γενέτειρα του πατέρα του
[Φωτογραφικό υλικό]