Φιλιππούπολη (το 1993): Το ξυλόγλυπτο βημόθυρο στην Ωραία Πύλη της Αγίας Μαρίνας (λεπτομ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_EK2_046.jpg
Τίτλος
Φιλιππούπολη (το 1993): Το ξυλόγλυπτο βημόθυρο στην Ωραία Πύλη της Αγίας Μαρίνας (λεπτομ.)
Περιγραφή
Φιλιππούπολη / Πλόβντιβ, ελληνορθόδοξη Αγία Μαρίνα (παλαιός μητροπολιτικός ναός της Φιλιππουπόλεως) φωτ 46.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Μαρίνα, αγία.
Ξυλόγλυπτα.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τέμπλο / εικονοστάσι.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.