Φιλιππούπολη (το 1993): Το ξυλόγλυπτο βημόθυρο στην Ωραία Πύλη της Αγίας Μαρίνας (λεπτομ.)
[Φωτογραφικό υλικό]