Ρωμαίικη Κοινότητα Νεαπόλεως / Nevşehir 1820-1920
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ρωμαίικη Κοινότητα Νεαπόλεως / Nevşehir 1820-1920
Συγγραφέας
Ιωάννης Γεωργίου (επιμ.)
Τίτλος
Εκατονταετηρίς της εν Κωνσταντινουπόλει Εφορείας των Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας (Νεβ-Σεχιρ) 1820 – 1920
Χρονολογία
1920
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Βιβλίο.
Όνομα εντύπου
Εκατονταετηρίς Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας (Κωνσταντινούπολη 1920)
Σελίδες
1-6, 18-29, 90-91
Αρ. σελίδων
17
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορική Σύνοψη.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βαλκάνια.
Εμπόριο.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Λουτρό.
Νέβσεχίρ / Nevşehir.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμιοσύνη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.