Μνήμα της οικογένειας Αρσενιάδη στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Χαλκηδόνας
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM021_014.jpg
Τίτλος
Μνήμα της οικογένειας Αρσενιάδη στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Χαλκηδόνας
Περιγραφή
Κοιμητήριο της Ρωμαίικης Κοινότητας Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ, φωτ. 14.
Χρόνος λήψης
17/4/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Νεκροταφείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Τάφος.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.