Μνήμα της οικογένειας Αρσενιάδη στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Χαλκηδόνας
[Φωτογραφικό υλικό]