Στο εσωτερικό του αρμενικού Σουρπ Γκαραμπέντ στο Σκούταρι (το 2017)
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_AB001b_002.JPG
Τίτλος
Στο εσωτερικό του αρμενικού Σουρπ Γκαραμπέντ στο Σκούταρι (το 2017)
Περιγραφή
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενική εκκλησία στο Yenimahalle του Σκούταρι / Üsküdar, φωτ 02.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.