Τζαμαρία στο εσωτερικό του αρμενικού Σουρπ Γκαραμπέντ στο Σκούταρι (το 2017)
[Φωτογραφικό υλικό]