Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Σκούταρι: Η πρόσοψη του ναού με τα δύο κωδωνοστάσια
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_AB001a_010.JPG
Τίτλος
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Σκούταρι: Η πρόσοψη του ναού με τα δύο κωδωνοστάσια
Περιγραφή
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Murat Reis Mahallesi (Yenimahalle) του Σκούταρι / Üsküdar, φωτ 10. Οι δύο πάνω όροφοι του ναού είναι οι γυναικωνίτες, όπου στέκεται και η χορωδία (απαραίτητη σε κάθε αρμενική Λειτουργία).
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Καμπαναριό.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.