Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Σκούταρι: Η πρόσοψη του ναού με τα δύο κωδωνοστάσια
[Φωτογραφικό υλικό]