Στα Καλαμίσια: Ο Σαντούν και η Οντά Μπορό, γλυπτή σύνθεση του θρυλικού ζεύγους στην είσοδο της μαρίνας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_AS1_CHKal_052.JPG
Τίτλος
Στα Καλαμίσια: Ο Σαντούν και η Οντά Μπορό, γλυπτή σύνθεση του θρυλικού ζεύγους στην είσοδο της μαρίνας
Περιγραφή
Καλαμίσια / Kalamış, παραθαλάσσιο προάστιο και μαρίνα, φωτ 52. Το μεγάλο μνημείο απεικονίζει το ζεύγος των Τούρκων θαλασσοπόρων Σαντούν και Οντά Μπορό πάνω στην υφήλιο. Η επιγραφή από κάτω αναφέρει τα ονόματά τους «SADUN ODA BORO» και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του ταξιδιού τους «22.8.1965-15.6.1968». Είναι το καμάρι της τουρκικής ιστιοπλοΐας. Πίσω, δεξιά, διακρίνεται η πρόσοψη του χριστιανορθόδοξου ναού του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, που απέχει δέκα βήματα από το μνημείο κι άλλα δέκα από την είσοδο της μαρίνας.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Γλυπτό, γλυπτά.
Γυναίκες.
Θάλασσα.
Ιστιοφόρα.
Λιμάνι.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.