Ζευγουλάς, Ο διατροφικός κόσμος του Βυζαντίου (2017)
[Σημειώσεις Πανοράματος]

Συντομογραφία
Ζευγουλάς, Ο διατροφικός κόσμος του Βυζαντίου (2017)
Συγγραφέας
Μιχάλης Ζευγουλάς
Τίτλος
Ο διατροφικός κόσμος του Βυζαντίου
Υπότιτλος
Από τον Απίκιο, τις συνταγές και τις σάλτσες του, στον διαιτολόγο Ιερόφιλο τον Σοφιστή και από το έτνος στα φάβατα ή «...πώς οφείλει διαιτάσθαι άνθρωπος...»
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Σημειώσεις Διαλέξεων.
Αριθμός σελίδων
9
Δημοσιευμένο σε
Δημοσιευμένο σε
Internet.
Δημοσιευμένο σε
www.apan.gr.
© ΑΠΑΝ
Ναι
Περιεχόμενο
Σημειώσεις για τις δύο διαλέξεις που έκανε ο Μιχάλης Ζευγουλάς, μελετητής του διατροφικού πολιτισμού της Μεσογείου, στην Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα – παράρτημα Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο του 2017 και για την ημερίδα που οργάνωσε το Πανόραμα στην Αθήνα τον Μάρτιο. Η σύντομη περιήγηση στα λιμάνια και τις αγορές της Κ/Πολης, τις εξοχές, τους λαχανόκηπους, τους φούρνους, αλλά και τα αυτοκρατορικά τραπέζια, καθώς και τα μοναστηριακά μαγειρεία, συνοδεύεται από εικονογραφικό υλικό και Βιβλιογραφία (σσ. 8-9).
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή εποχή.
Διατροφή.
Διατροφικός πολιτισμός.
Θεσσαλονίκη.
Κήπος.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μοναστήρια.
Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα.
Ψάρια – θαλασσινά.