Κορομηλάς, Αθηναϊκή Περιπέτεια τ. Β΄ (1981)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κορομηλάς, Αθηναϊκή Περιπέτεια τ. Β΄ (1981)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γεώργιος Κορομηλάς, Λάμπρος Κορομηλάς, Η Αθηναϊκή Περιπέτεια. 40 αιώνες αθηναϊκής ζωής, Μαριάννα Κορομηλά (εκδ. επιμ.), τ. Β΄, (Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1981)

Συλλογικό έργο
Ναι
Λέξεις - κλειδιά
Αγώνας 1821.
Αθήνα.
Αθηναίοι.
Ακρόπολις Αθηνών.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Επιδημίες.
Καταλανική Κομπανία.
Μιχαήλ Χωνιάτης / Μιχαήλ Ἀκομινάτος.
Μπενιζέλος, οικία.
Μπενιζέλος, οικογένεια.
Οθωμανική εποχή.
Περιηγητικές πηγές.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Φιλοθέη Μπενιζέλου, αγία.
Φραγκοκρατία.
Φωτογραφικά Αρχεία.
Χαρακτικό / γκραβούρα.
Χριστιανισμός.