Γεσεμέκ, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο: Η πινακίδα στην είσοδο του αρχαιολογικού πάρκου
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASSE_G_YESEMEK_002.JPG
Τίτλος
Γεσεμέκ, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο: Η πινακίδα στην είσοδο του αρχαιολογικού πάρκου
Περιγραφή
Γεσεμέκ / Yesemek, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο στον Νομό Γκαζίαντεπ, φωτ 02. "Yesemek Açık Hava Müzesi"
Χρόνος λήψης
21/3/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Παραγωγική μονάδα.
Προϊστορική εποχή.