Γεσεμέκ, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο: Η πινακίδα στην είσοδο του αρχαιολογικού πάρκου
[Φωτογραφικό υλικό]