Μόλυβος: Η θέα του λιμανιού από τον γωνιακό πύργο της Ν-ΝΔ πλευράς του Κάστρου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_C_021.jpg
Τίτλος
Μόλυβος: Η θέα του λιμανιού από τον γωνιακό πύργο της Ν-ΝΔ πλευράς του Κάστρου
Περιγραφή
Μόλυβος, Κάστρο φωτ 021.
Χρόνος λήψης
18/8/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Κάστρο.
Λέσβος.
Λιμάνι.
Οθωμανική εποχή.
Οχυρωματική τέχνη.