Μόλυβος: Η θέα του λιμανιού από τον γωνιακό πύργο της Ν-ΝΔ πλευράς του Κάστρου
[Φωτογραφικό υλικό]