Μόλυβος: Το μεσαιωνικό κάστρο δεσπόζει στην κορυφή του λόφου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_C_001.JPG
Τίτλος
Μόλυβος: Το μεσαιωνικό κάστρο δεσπόζει στην κορυφή του λόφου
Περιγραφή
Μόλυβος, Κάστρο φωτ 001. Το εξωτερικό βορινό περιτείχισμα του κάστρου του Μολύβου. Το κάστρο κατέχει στρατηγική θέση καθώς επιβλέπει το θαλάσσιο στενό πέρασμα ανάμεσα στη Λέσβο και τα μικρασιατικά παράλια.
Χρόνος λήψης
23/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Κάστρο.
Λέσβος.
Οθωμανικά μνημεία.
Οθωμανική εποχή.
Οχυρωματική τέχνη.