Μόλυβος: Το μεσαιωνικό κάστρο δεσπόζει στην κορυφή του λόφου
[Φωτογραφικό υλικό]