Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2008): Η δυτική είσοδος στον εξωνάρθηκα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_B008a6_011a.jpg
Τίτλος
Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2008): Η δυτική είσοδος στον εξωνάρθηκα
Περιγραφή
Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, χριστιανορθόδοξο εκκλ. συγκρότημα στα Ψωμαθειά / Samatya (Koça Mustafa Paşa Mahallesi): Από τον δυτικό αυλόγυρο η δυτική όψη-πρόσοψη του ναού και τα εντοιχισμένα ανάγλυφα φωτ 11α.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.