Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2008): Η δυτική είσοδος στον εξωνάρθηκα
[Φωτογραφικό υλικό]