Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2008): Το αριστερό (νότιο) άκρο της πρόσοψης (δυτικής πλευράς) του ναού με δύο ακόμα λιθανάγλυφα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_B008a6_021b.jpg
Τίτλος
Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2008): Το αριστερό (νότιο) άκρο της πρόσοψης (δυτικής πλευράς) του ναού με δύο ακόμα λιθανάγλυφα
Περιγραφή
Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, χριστιανορθόδοξο εκκλ. συγκρότημα στα Ψωμαθειά / Samatya (Koça Mustafa Paşa Mahallesi): Από τον δυτικό αυλόγυρο η δυτική όψη-πρόσοψη του ναού και τα εντοιχισμένα ανάγλυφα φωτ 21β. Πάνω λιθανάγλυφο με τρεις σταυρούς και κάτω δικέφαλος αετός.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Δικέφαλος αετός.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.