Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2008): Το αριστερό (νότιο) άκρο της πρόσοψης (δυτικής πλευράς) του ναού με δύο ακόμα λιθανάγλυφα
[Φωτογραφικό υλικό]