Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής: Ο Μεγάλος Ναός του 4ου π.Χ. αιώνα (γενική άποψη, λήψη από τα Δ-ΒΔ)
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_001.JPG
Τίτλος
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής: Ο Μεγάλος Ναός του 4ου π.Χ. αιώνα (γενική άποψη, λήψη από τα Δ-ΒΔ)
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 001.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαίος ναός.
Αρχαιότητες.
Αττική.
Δωρικός ρυθμός.
Ιερό / Ιερά.
Κλασική εποχή.