Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής: Ο Μεγάλος Ναός του 4ου π.Χ. αιώνα (γενική άποψη, λήψη από τα Δ-ΒΔ)
[Φωτογραφικό υλικό]