Η δεξαμενή και τα σκαλοπάτια της Κλεψύδρας στο αττικό Ιερό του Αμφιάραου
[Φωτογραφικό υλικό]

GAT_E_AMPHIAREIO_053.JPG
Τίτλος
Η δεξαμενή και τα σκαλοπάτια της Κλεψύδρας στο αττικό Ιερό του Αμφιάραου
Περιγραφή
Αμφιάρειο, Ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό Αττικής, φωτ 053. Κοντινό της υπόγειας κατασκευής με τη δεξαμενή (βάθους 1,92 μ), τα πέτρινα σκαλοπάτια και τον στενό διάδρομο.
Χρόνος λήψης
17/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Αττική.
Ιερό / Ιερά.
Νερό.