Η δεξαμενή και τα σκαλοπάτια της Κλεψύδρας στο αττικό Ιερό του Αμφιάραου
[Φωτογραφικό υλικό]