Αρχαίο Ιερό του Μέσσου: Στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_ARCH_MESSOU_006.jpg
Τίτλος
Αρχαίο Ιερό του Μέσσου: Στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος του Ιερού του Μέσσου, περιοχή Αγίας Παρασκευής Λέσβου, φωτ 06.
Χρόνος λήψης
28/8/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ιερό / Ιερά.
Λέσβος.