Αρχαίο Ιερό του Μέσσου: Στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου
[Φωτογραφικό υλικό]